S. XVIII – primers carrers

A partir del 1778 el nucli de Garriguella de Noves creix constantment . D’aquest temps són la majoria dels habitatges de Noves i es delimita el traçat dels principals carrers entre l’Església Parroquial i la plaça de Noves .