Ple extraordinari de 10 de novembre

Convocatòria de Ple Extraordinari de 14 de novembre

Per Decret d’Alcaldia de 10 de novembre es convoca Sessió Extraordinària de Ple pel dilluns vinent, 14 de novembre, a les 19:00h a la Sala de Plens, amb el següent Ordre del Dia:

1.- DACIÓ DE COMPTE DECRET DE CONTRACTACIÓ TEMPORAL
2.- DACIÓ DE COMPTE DE L’ INCREMENT DE L’ 1,5 % DE LES RETRIBUCIONS DELS TREBALLADORS PÚBLICS
3.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER GENERACIÓ DE CRÈDIT 1.2022
4.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER GENERACIÓ DE CRÈDIT 2.2022 ADQUISICIÓ DE LLIBRES
5.- PROPOSTA APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER CRÈDIT EXTRAORDINARI 3.2022
6.- PROPOSTA APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER CRÈDIT EXTRAORDINARI 4.2022
7.- PROPOSTA APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER SUPLEMENT DE CRÈDIT 2.2022
8.- PROPOSTA D’ALTERACIÓ DE FONS BIBLIOGRÀFIC DE LA BIBLIOTECA BONAVENTURA CARLES ARIBAU DE GARRIGUELLA

Recordem que la sessió és oberta a tothom!