PREINSCRIPCIÓ DE LA LLAR D’INFANTS ARRELS – CURS 2023-2024

Com fer la preinscripció?

1r.  Descarregueu els dos formularis de sol·licitud de preinscripció que trobareu AQUÍ

2n. Ompliu els formularis anteriors amb totes les dades sol·licitades.

3r. Prepareu la següent documentació:

  • Escanejat o fotografia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si es troba en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Escanejat o fotografia del DNI de la persona sol·licitant (mare, pare, tutor/a legal o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, el document d’identitat del país d’origen.
  • Escanejat o fotografia de la targeta sanitària individual de l’infant.
  • Escanejat o fotografia d’una foto de carnet de l’infant.
  • Documentació acreditativa dels criteris prioritaris i complementaris, que s’escaiguin (p.ex. Volant de convivència; Vida Laboral/Contracte; Acreditació renda mínima; Carnet de família nombrosa o monoparental vigent; etc.)

4t. Envieu la documentació anterior a l’adreça de correu electrònic de la Llar d’Infants Arrels: b7009141@xtec.cat.

I per acabar, recomanem fer una ullada a la web de la llar d’infants, amb una presentació molt xula de les instal·lacions, activitats i pla acadèmic: http://arrelsgarriguella.blogspot.com/ Tampoc us perdeu el vídeo de la visita virtual que tenen preparada al seu canal Youtube!