Sessió ordinària de Ple de 21 de novembre

Convocatòria de Ple Extraordinari de 21 de novembre

Per Decret d’Alcaldia de 17 de novembre es convoca Sessió Ordinària de Ple pel dilluns vinent, 21 de novembre, a les 19:00h a la Sala de Plens. Amb el següent Ordre del Dia, hi destaca la presa de possessió de la nova Regidora Montse Andreu, així com l’aprovació del Projecte d’Urbanització del C/ Gran:

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS DE 17 D’OCTUBRE, 31 D’OCTUBRE I 14 DE NOVEMBRE
2.- DONAR COMPTES DE DECRETS DE 14 D’OCTUBRE A 17 DE NOVEMBRE
3.- DONAR COMPTE DEL RESULTAT DEL CONCURS OPOSICIÓ – TÈCNIQUES D’EDUCACIÓ INFANTIL

4.- PROPOSTA PRESA DE POSSESSIÓ DE REGIDORA, MONTSE ANDREU I GARCÍA

5.- PROPOSTA APROVACIÓ PROJECTE EXECUTIU MILLORA CARRER GRAN – PUOSC
6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS PLECS PER A LA LICITACIÓ DE L’ACONDICIONAMENT DE LA XARXA D’AIGUA DE BAIX A GARRIGUELLA
7.- MOCIÓ PER A LA MILLORA DEL FINANÇAMENT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
8.- PUNTS URGENTS
9.- PRECS I PREGUNTES

 

 

Recordem que la sessió és oberta al públic!