Altres ordenances i reglaments

En el terme municipal de Garriguella també afecta la següent normativa municipal:

Ordenança reguladora de la instal·lació d’aparells d’aire condicionat, antenes, alarmes, tendals, rètols i altres elements assimilables a l’exterior dels immobles (de la pàgina 27 a la 33): AQUÍ

El Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de Garriguella (de la pàgina 33 a la 35): AQUÍ

Ordenança municipal de policia i bon govern de Garriguella (de la pàgina 35 a la 55: AQUÍ

Ordenança municipal de Garriguella en relació amb l’oferiment, sol·licitud i pràctica d’activitats sexuals remunerades als espais públics i al domini viari, incloses les seves zones de servitud o afecció: AQUÍ

Reglament d’ús i funcionament de la Sala Ramon Pere de Noves i l’Espai Cultural de Sabater Furtià: AQUÍ

Reglament de la biblioteca municipal Bonaventura Carles Aribau de Garriguella: AQUÍ

Reglament del Servei municipal d’obertura i manteniment d’una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població i edificacions, i de manteniment de les parcel·les interiors i zones verdes de Garriguella: AQUÍ

Ordenança per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica en el municipi de Garriguella: AQUÍ

Ordenança Reguladora del servei d’ús de bústies de l’Ajuntament de Garriguella: AQUÍ

Ordenança General Reguladora per la concessió de subvencions: AQUÍ