L’Ajuntament demana reitrar els testos al carrer Nou

Publicat un nou Ban d’Alcaldia

Mitjançant un nou Ban d’Alcaldia, de data 16 de maig de 2022, es demana a tots els veïns i veïnes del carrer Nou que tinguin testos i/o d’altres elements dissuasius d’aparcament a retirar-los de forma immediata

Donada l’amplada del carrer en qüestió, és un dels vials pel qual grans camions (entre els quals els de la recollida de residus diàriament) utilitzen per travessar el nucli urbà. Els testos i d’altres elements dissuasius d’aparcament ocupen la via pública desordenadament i entorpeixen i dificulten el pas dels vehicles anteriors.

Per tot això anterior es demana als veïns/es retirar els objectes urgentment, no més tard del 20 de maig.

 

En cas de no ser retirats, l’Ajuntament se’n farà càrrec i prosseguirà amb les actuacions i responsabilitats que corresponguin.

 

IMPORTANT

Degut a les possibles problemàtiques que poden sorgir, recordem a tots aquells propietaris/es que tinguin problemes i/o dubte relatius a l’estacionament dels vehicles, que poden dirigir-se a l’Ajuntament i així intentar resoldre-ho conjuntament.