Llista provisional d’ admesos i exclosos a la Llar d’ Infants municipal Arrels . Curs 2024-2025

Per tal de comprovar l’admissió del menor, i alhora complir amb les obligacions de protecció de dades i privacitat dels menors, s’ha fet la publicació de la llista de preinscrits a partir del número de DNI o Passaport (amb la sostracció de determinades xifres) dels pares o tutors sol·licitants.