Nova campanya del foment de la recollida de la fracció orgànica

Tria l’Orgànica, aposta per la vida!

L’Ajuntament de Garriguella i el Consell Comarcal d’Alt Empordà comencen una campanya de sensibilització per millorar la separació i recollida de la fracció orgànica al poble.

El passat febrer de 2020 s’inicià aquesta recollida, però malauradament els percentatges de participació i correcta separació no són prou satisfactoris. Concretament, segons càlculs del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, només s’han recollit separadament un 22% de total de residus orgànics generats al municipi. Així doncs, amb la intenció de millorar i augmentar la participació en la separació de la FORM, s’ha engegat una nova campanya pel foment de l’adequada recollida de l’orgànica.

Aquesta campanya es basarà en les següents accions:

  • Instal·lació d’una parada informativa al carrer per entregar el material de campanya (cubell, bosses, compost i tríptics informatius) als ciutadans:
    • El dijous 9 de desembre de 10:00h a 15:00h a la Plaça de Noves.
    • El dilluns 20 de desembre de 16:00h a 18:00h davant l’Escola Joaquim Gifre.
  • Visita porta a porta als comerços generadors d’orgànica i entrega del material de campanya als comerciants, per part dels tècnics de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
  • Repartiment de material informatiu als centres educatius del municipi.

 

Sempre, i en tots els casos és molt importat separar bé els residus, però és que en el cas de la fracció orgànica, si separem bé tots els residus orgànics que generem, reduirem gairebé a la meitat els destinats a l’abocador!

Així mateix, a partir de l’orgànica podem generar compost, molt profitós per l’agricultura i la jardineria. I a més, en el cas de Garriguella, el compostatge casolà es troba beneficiat amb una bonificació del 15% de l’Impost de la recollida i eliminació d’escombraries (Article 4. Epígraf 1. Recollida i eliminació d’escombraries. Punt 1.2 de l’Ordenança núm 7 (reguladora de les taxes per a la realització d’activitats de prestació de serveis municipals).

 

Aquí trobareu més informació sobre la recollida de la FORM:

 

 

 

 

I sempre, recordeu: Garriguella neta i teva!