Ple Extraordinari de 19 de desembre que porta a aprovació el Pressupost Municipal 2023

Convocatòria de Ple Extraordinari de 19 de desembre

Per Decret d’Alcaldia de 15 de desembre es convoca Sessió Extraordinària de Ple pel dilluns vinent, 19 de desembre a les 19:00h a la Sala de Plens. Amb el següent Ordre del Dia, hi destaca la proposta d’aprovació del pressupost municipal del 2023:

ORDRE DEL DIA

1.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER GENERACIÓ DE CRÈDIT 3.2022

2.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ ALCALDIA DE MOD. PRESSUPOST PER GENERACIÓ DE CRÈDIT 4.2022

3.- DONAR COMPTE AL PLE LA MODIFICACIÓ DEL CARTIPÀS MUNICIPAL I ORGANITZACIÓ

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL I DE LA PLANTILLA PER A L’ANUALITAT 2023

5.- PROPOSTA ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DE L’ANY 2021

6.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ PREVISTA A LA LICITACIÓ DE LES OBRES D’ACONDICIONAMENT DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DE BAIX A GARRIGUELLA

7.- PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA XARXA D’ESPAIS DE MEMÒRIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA

8.- PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI D’ENCOMANA DE GESTIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA PER A LA REALITZACIÓ DE DETERMINADES ACTUACIONS EN MATÈRIA DE JOVENTUT

 

Recordem que la sessió és oberta al públic!