Ple extraordinari de 31 d’octubre

Convocatòria de Ple Extraordinari en memòria de la Montse Coll

Tal com es va comunicar per xarxes socials i al Canal Ajuntament, la Tinent d’Alcaldia i Regidora d’aquest Ajuntament, Montse Coll i Teixidor, va perdre la lluita contra el càncer.
Per tal de prosseguir amb la substitució de la seva condició de Regidora, la Llei de Règim Electoral preveu que el Ple de la Corporació en prengui coneixement; per així, seguidament informar-ne a la Junta Electoral Central qui tramitarà la credencial per a la designació de la següent candidata.

Així doncs, mitjançant Decret d’Alcaldia es va aprovar l’Ordre del Dia pel Ple extraordinari, inicialment convocat pel dilluns 31 d’octubre però modificat per un nou Decret que ratifica l’Ordre del Dia i modifica la data i hora per raons organitzatives, per finalment celebrar la Sessió el dimecres 2 de novembre de 2022 a les 18:00 hores a la Sala de Plens. 

Donada la circumstància, el punt únic serà la Presa de raó de la defunció de la Tinent d’Alcaldia i Regidora d’aquest Ajuntament, Sra. Montse Coll i Teixidor.

***

Al final de la Sessió es diran unes paraules en record a la Montse.