Ple Extraordinari de data 7 de juny de 2022

Convocatòria de Ple Extraordinari de data 7 de juny de 2022

Per Decret d’Alcaldia de data de 2 de juny es convoca sessió Extraordinària de Ple pel proper dimarts 7 de juny a les 19:30h a la Sala de Plens, amb el següent Ordre del Dia:

 

ORDRE DEL DIA:

1.- DONAR COMPTE DE L’ INFORME DE MOROSITAT DEL 1ER TRIMESTRE 2022

2.- PROPOSTA APROVACIÓ PROJECTE EXECUTIU D’ACONDICIONAMENT DEL PAVIMENT DELS CARRERS ADJACENTS DE GARRIGUELLA

3.- PROPOSTA ACORD APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL

4.- PROPOSTA MODIFICACIÓ DE LES FITXES DESCRIPTIVES DELS LLOCS DE TREBALL

5.- MOCIÓ DE SUPORT ALS JUTGES DE PAU

6.- PROPOSTA ADHESIÓ AL GRUP D’ACCIÓ LOCAL DE L’ADRINOC

 

La sessió és oberta a tothom, hi esteu tots convidats a assistir-hi, sempre d’acord amb les mesures contra la COVID-19!