Ple Ordinari aquest dilluns 18 de juliol

Convocatòria de Ple Ordinari de data 18 de juliol de 2022

Per Decret d’Alcaldia de data 14 de juliol es convoca sessió Ordinària de Ple pel proper dilluns 18 de juliol a les 19:00h a la Sala de Plens, amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA:

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS DE 21 DE MARÇ, 16 DE MAIG I DE 7 DE JUNY DE 2022
2.- DONAR COMPTES DELS DECRETS DE 12 DE MAIG A 14 DE JULIOL DE 2022
3.- DONAR COMPTE AL PLE LA TERCERA MODIFICACIÓ DEL CARTIPÀS MUNICIPAL
4.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 1.2022
5.- MOCIÓ CONTRA L’OCUPACIÓ IL·LEGAL D’HABITATGES ALS MUNICIPIS DE CATALUNYA
6.- MOCIÓ PER A LA PRESERVACIÓ I EL FOMENT DE LÍNIA DE FERROCARRIL DE PORTBOU
7.- MOCIÓ PER A L’IMPULS DE L’AGENDA RURAL DE CATALUNYA
8.- MOCIÓ PER ACLARIR ELS FETS DE L’ESPIONATGE CONTRA EL MOVIMENT INDEPENDENTISTA
9.- ACORD D’ APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER SUPLEMENT DE CRÈDIT 1.2022
10.- ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER CRÈDIT EXTRAORDINARI 1.2022
11.- ACORD D’ APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER CRÈDIT EXTRAORDINARI 2.2022
12.- ACORD D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL ENTRE GARRIGUELLA I MOLLET DE PERALADA
13.- ACORD D’APROVACIÓ CONVENI DE COOPERACIÓ TÈCNICA ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL SERVEI DE CURA PUNTUAL PER A NENES I NENS DE 0 ALS 14 ANYS
14.- ACORD D’APROVACIÓ D’UN CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT I CAVAS DEL CASTILLO DE PERELADA S.A. PER A LA CESSIÓ D’UN TERRENY A LA TORRE DE MALAVEÏNA
15.- ACORD DE DELEGACIÓ A LA MANCOMUNITAT LA COMPETÈNCIA PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DIRECTOR DE L’AIGUA
16.- APROVACIÓ CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA PER LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL
17.- PUNTS URGENTS
18.- PRECS I PREGUNTES

 

La sessió és oberta a tothom, hi esteu tots convidats a assistir-hi!