Ple Ordinari de 17 d’octubre de 2022

Convocatòria de Ple Ordinari

Donada la impossibilitat de celebrar el Ple Ordinari el passat setembre, es traslladà la convocatòria al mes d’octubre, prèvia comunicació a les Regidores i Regidor de la Corporació.

Per tal de prosseguir amb la corresponent convocatòria, aquesta Alcaldia mitjançant Decret d’Alcaldia ha aprovat la l’Ordre del Dia pel proper dilluns 17 d’octubre de 2022; a les 19:00h a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR DE 18 DE JULIOL DE 2022
2.- DONAR COMPTES DELS DECRETS DEL 14 DE JULIOL AL 13 D’OCTUBRE
3.- DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME EN RELACIÓ AMB LES FACTURES DE MÉS DE TRES MESOS DES QUE ES VAN ANOTAR
4.- DACIÓ DE COMPTE DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER
5.- DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DEL RECONEIXEMENT D’OBLIGACIONS
6.- DONAR COMPTE DEL DECRET DEL LLOGUER DE LA PARCEL·LA DE L’ERA DE CAN CALOI PER APARCAMENT
7.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ DE DOS CONVENIS AMB LA SOCIETAT BAMBÚ PRODUCCIONES SL
8.- DONAR COMPTE DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL FIX – LLAR D’INFANTS
9.- DONAR COMPTE DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL FIX – BIBLIOTECA
10.- DONAR COMPTE DE L’AMPLIACIÓ  DE JORNADA DE LA BIBLIOTECA
11.- MOCIÓ PER A L’APROVACIÓ DEL MANIFEST DE L’ACORD SOCIAL PER L’AMNISTIA I L’AUTODETERMINACIÓ
12.- MOCIÓ EN DEFENSA DE LA CREMA DE RESTES VEGETALS ALS MATEIXOS CAMPS DE CONREU
13.- PUNTS URGENTS
14.- PRECS I PREGUNTES

 

 

Recordem que la sessió és oberta al públic, hi esteu tots convidats a assistir-hi!