Molí de vent

Edificació del segle XVIII. Actualment és un restaurant.