Composició del Ple

Alcaldessa

Sra. Isabel Teixidor Damm

 

Regidors/es

Sra. Montserrat Coll Teixidor

Sra. Teresa Risque Hernández

Sra. Montse Garcia Rosa

 

Regidors/es oposició

Sra. Patricia Guanter Cros

Sra. Raquel Salas Velasco

Sr. Jordi Vallejo Ramal