Edictes Bop

Exercici: 2024 Bop: 135-0 Edicte: 6042 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Aprovació definitiva de la modificació del pressupost mitjançant crèdit extraordinari 1/2024
Exercici: 2024 Bop: 130-0 Edicte: 5915 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera
Exercici: 2024 Bop: 116-0 Edicte: 5232 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Aprovació inicial del compte general de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 103-0 Edicte: 4525 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Aprovació inicial de l'Ordenança de civisme i convivència ciutadana
Exercici: 2024 Bop: 96-0 Edicte: 4230 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Aprovació definitiva de la memòria per a la instal·lació d'un pàrquing al c/ Albera del municipi de Garriguella
Exercici: 2024 Bop: 96-0 Edicte: 4229 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Aprovació definitiva de la memòria per a la instal·lació d'un pàrquing al C/ Orient - C/ de la Font, del municipi de Garriguella
Exercici: 2024 Bop: 95-0 Edicte: 4235 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Aprovació inicial de l'expedient 1/2024 de modificació del pressupost per crèdit extraordinari
Exercici: 2024 Bop: 93-0 Edicte: 4087 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera de l'Ajuntament de Garriguella
Exercici: 2024 Bop: 93-0 Edicte: 4086 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Establiment de retribucions a favor dels membres de la corporació que exerceixin els seus càrrecs de dedicació parcial
Exercici: 2024 Bop: 91-0 Edicte: 4006 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D'AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA I PEDRET I MARZÀ - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2024