Associació Garrigats

“La nostra associació neix a Garriguella arrel de la iniciativa eficaç d’un grup de persones amants de la natura i els animals. L’objectiu bàsic és donar a gats i gossos sense llar millors condicions de vida al carrer i que el nombre disminueixi a llarg terme.

Amb aquesta finalitat els alimentem a diari i controlem el seu estat general. Posem en marxa dues campanyes d’esterilització per any i estem assolint la disminució del nombre de membres en les colònies.

Amb la vostra col·laboració ajudareu a millorar la vida de gats, gossos i veïns del nostre poble.”

Tal hi com ells expliquen, es dediquen a donar una millor vida als animals de companyia que es troben vivint al carrer.

A continuació, teniu els formularis a emplenar en el cas de voler col·laborar amb l’Associació.

CONTACTE

Telèfon: 608 833 401

Correu electrònic: garrigats2017@gmail.com

Facebook

Instagram