Equipament Brigada Municipal

SALA DE SERVEIS

S’ha obert una sala on la brigada municipal pot emmagatzemar eines, equipament i material.