Altres ordenances i reglaments

En el terme municipal de Garriguella també afecta la següent normativa municipal:

Ordenança reguladora de la instal·lació d’aparells d’aire condicionat, antenes, alarmes, tendals, rètols i altres elements assimilables a l’exterior dels immobles (de la pàgina 27 a la 33)

Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de Garriguella (de la pàgina 33 a la 35)

Ordenança municipal de policia i bon govern de Garriguella (de la pàgina 35 a la 55)

Ordenança municipal de Garriguella en relació amb l’oferiment, sol·licitud i pràctica d’activitats sexuals remunerades als espais públics i al domini viari, incloses les seves zones de servitud o afecció

Reglament d’ús i funcionament de la Sala Ramon Pere de Noves i l’Espai Cultural de Sabater Furtià

Reglament de la biblioteca municipal Bonaventura Carles Aribau de Garriguella

Reglament del Servei municipal d’obertura i manteniment d’una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població i edificacions, i de manteniment de les parcel·les interiors i zones verdes de Garriguella

Ordenança per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica en el municipi de Garriguella

Ordenança Reguladora del servei d’ús de bústies de l’Ajuntament de Garriguella

Ordenança General Reguladora per la concessió de subvencions

Ordenança Reguladora de la prestació del servei de Llar d’Infants

Reglament d’us de la mini deixalleria de Garriguella