Calendari Fiscal

 • Per pagament no domiciliat

  LLOCS I MITJANS DE PAGAMENT NO DOMICILIAT:

  • Utilitzant el tríptic/rebut que es distribueix a l’inici del període de pagament (la data d’inici i final de voluntària és la referida al calendari fiscal inicial) a una de les oficines de les següents entitats:
   • Banco Santander
   • BBVA
   • BANKIA
   • Ibercaja Banco
   • Servicaixa
   • CaixaBanc
   • A l’oficina virtual de www.xalocgirona.cat 
  • Sol·licitant una carta de pagament al CAU (Centre Atenció a l’Usuari) trucant al 972 900 251 o via correu electrònic cau@xalocgirona.cat
 • Per pagament domiciliat

  Per aquelles persones que tinguin domiciliat el pagament dels impostos i taxes:

  IAE: 1 d’octubre

  IBI Rústic: 1 de juliol, i si s’ha fraccionat també l’1 d’octubre

  IBI Urbà: 1 de juliol, i si s’ha fraccionat també l’1 d’octubre

  IVTM: 15 d’abril

  TAXCEM: 15 d’abril

  TAXVIV: 15 de maig

  Atenció: si voleu domiciliar feu arribar a l’Ajuntament la següent Sol·licitud de domiciliació bancària omplerta (IMPORTANT: si la sol·liciteu aquest 2023 es farà efectiva pel 2024).

  Per a més informació: XALOC

  O bé, contacteu directament amb l’Ajuntament de Garriguella: