Proveïdors

  • Període mig de pagament del Segon Trimestre del 2018 – 25,68 dies

  • Període mig de pagament del Tercer Trimestre del 2018 – 17,93 dies

  • Període mig de pagament del Segon Trimestre del 2019 – 19,87 dies

  • Període mig de pagament del Tercer Trimestre del 2019 – 12,44 dies