Període mig de pagament (PMP)

  • Període mig de pagament del Segon Trimestre del 2018 – 25,68 dies
  • Període mig de pagament del Tercer Trimestre del 2018 – 17,93 dies
  • Període mig de pagament del Segon Trimestre del 2019 – 19,87 dies
  • Període mig de pagament del Tercer Trimestre del 2019 – 12,44 dies
  • Període mig de pagament del Primer Trimestre del 2021 – 45,98 dies
  • Període mig de pagament Segon trimestre 2021 – 34,67 dies
  • Període mig de pagament Tercer trimestre 2021 – 12,97 dies
  • Període mig de pagament Quart trimestre 2021 – 21,97 dies
  • Període mig de pagament del Primer Trimestre del 2022 – 48,04 dies