Junta de Govern Local

Què és i per qui està formada la Junta de Govern Local?

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcaldessa, està format per un número determinat de regidors i regidores, als quals l’Alcaldessa ha delegat determinades funcions que tracten els problemes diaris, que afecten el poble i a les persones que hi viuen.

Quines són les seves competències?

La funció de la Junta de Govern Local és donar suport a l’alcaldessa en l’exercici de les seves funcions i les funcions que l’Alcaldessa o un altre òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis. Les seves reunions ordinàries tenen lloc el dilluns a la tarda, cada dues setmanes.

JUNTA DE GOVERN LOCAL · GARRIGUELLA

Dret a vot:

Sra. Raquel Salas Velasco, Alcaldessa

Sra. Montse Garcia Rosa, Primera Tinenta de l’Alcaldessa

Sr. Jordi Vallejo Ramal, Segon Tinent de l’Alcaldessa

Amb veu i sense dret a vot:

Sra. Rosa Batllori Soler

Sr. David Liaño Capel

Sr. Francesc Torrents Massanas

Sra. Lorena Pedraza González