Junta de Govern Local

Què és i per qui està formada la Junta de Govern Local?

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcaldessa, està format per un número determinat de regidors i regidores, als quals l’Alcaldessa ha delegat determinades funcions que tracten els problemes diaris, que afecten al poble i a les persones que hi viuen.

Quines són les seves competències?

La funció de la Junta de Govern Local és donar suport a l’alcaldessa en l’exercici de les seves funcions i les funcions que l’Alcaldessa o un altre òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis.Les seves reunions ordinàries tenen lloc el dilluns a la tarda, cada dos setmanes.

JUNTA DE GOVERN LOCAL · GARRIGUELLA

Dret a vot:

Sra. Isabel Teixidor Damm, Alcaldessa

Sra. Rosa Batllori Soler, Regidora

Sra. Montse Garcia Rosa, Segona Tinenta de l’Alcaldessa

Amb veu i sense dret a vot:

Sra. Montserrat Coll Teixidor, Primera Tinenta de l’Alcaldessa

*Edicte de modificació del Cartipàs Municipal de data 5 de juliol de 2022: AQUÍ