Composició del Ple

Alcaldessa

Sra. Raquel Salas Velasco

Regidors/es

Sra. Montse Garcia Rosa

Sr. Jordi Vallejo Ramal

Sra. Rosa Batllori Soler

Sr. David Liaño Capel

Sra. Lorena Pedraza González

Sr. Francesc Torrents Massanas