SOC – FOMENT PRÀCTIQUES 2023

Aquest Ajuntament és una de les entitats beneficiàries del programa destinat a la realització de contractes formatius per a l’ obtenció de la pràctica professional (BDNS725154) , subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.
El contracte en pràctiques té una durada de 12 mesos a jornada completa.
És una iniciativa de la Unió Europea per el foment de l’ ocupació i de la contractació de persones prioritàriament en situació d’ atur , implementada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).
Els contractes de treball subscrits en el marc d’aquest programa estan efectuats d’acord amb les condicions establertes en l’Ordre EMT/213/2023 d’ 1 de setembre, impulsada i subvencionada pel SOC i cofinançada del 40 % del Fons Social Europeu Plus.