S.IV – V a. c. – Gerisena “indicets”

Si cerquem documentació contrastada dels orígens històrics dels primers poblaments de Garriguella hi trobem diverses versions. Totes elles amb poques referències verídiques i gens comprovables. Curiosament, en el nostre terme municipal, no s’hi troben resta de monuments prehistòrics com dòlmens, taules, etc. , molt abundants en els municipis veïns de l’entorn del nostre terme municipal.

Hi ha tradició oral, no contrastada, que afirma que els primers habitants del terme de Garriguella van ésser unes tribus o poblats Ìbero-Celta. L’antiga GERISENA, amb referència inicial, els s. IV – V a. de C.

L’historiador Jeroni Pujades afirma que l’assentament emmurallat de Garriguella de Baix ja existia en època Romana, sota el nom de GERISENA. Diu que la poblaven gent de raça CELTA anomenats “INDICETS”.

El garriguellenc Antoni Sucarrat – en el llibre “De Port de la Selva a Garriguella” – vol demostrar que la tipologia de les restes del recinte emmurallat de Garriguella de Baix són construccions d’origen romà.

Ptholomeu Alexandrí – autor àrab – diu que el “Gerisena romà” pot procedir del nom “Gerigenta”, però invertides en l’ús ordinari les dues lletres fortes. Si així fos, GERISENA, significaria o voldria dir: zona productora de sucs, humors… i sigui vi.