S.IV – V a. c. – gerisena “indicets”

Si cerquem documentació contrastada dels orígens històrics dels primers poblaments de Garriguella hi trobem diverses versions . Totes elles amb poques referències verídiques i gens comprovables . Curiosament , en el nostre terme municipal , no s’hi troben resta de monuments prehistòrics com dòlmens, taules etc. , molt abundants en els municipis veïns de l’entorn del nostre terme municipal .

Hi ha tradició oral , no contrastada , que afirma que els primer habitants del terme de Garriguella van ésser unes tribus o poblats Ìbero-Celta . L’antiga GERISENA , amb referència inicial , els s. IV – V a. de C.

L’historiador Jeroni Pujades afirma que l’assentament emmurallat de Garriguella de Baix ja existia en època Romana , sota el nom de GERISENA . Diu “que la poblaven gent de raça CELTA anomenats ” INDICETS ” .

El garriguellenc Antoni Sucarrat – en el llibre “De Port de la Selva a Garriguella”- Vol demostrar , que la tipologia de les restes del recinte emmurallat de Garriguella de Baix són construccions d’origen romà .

Ptholomeu Alexandrí – autor àrab – diu que el ” Gerisena romà ” pot procedir del nom “Gerigenta ” , però invertides en l’ús ordinari les dues lletres fortes . Si així fos , GERISENA , significaria o voldria dir : zona productora de sucs , humors ,… i sigui vi.