S. IX – noves de Garriguella, consell municipal i Sta. Maria del Camp

Cal anar al segle IX , per trobar-hi referències fidedignes de la fundació o l’inici del nou nucli de NOVES – Garriguella de Noves – ( el nou poblament de les cases NOVES de GARRIGUELLA . Aquest emplaçament anirà adquirint importància en el temps . Més tard s’hi construeix , en aquest nou emplaçament l’església de Sta. Maria de Noves , el segle XI . Sembla , que en aquest moment , la nova parròquia depenia de l’Abadia de Rodes .

Una altra referència històrica de prestigi la trobem en uns documents de Pella i Forgas , datada l’any 1.100 . L’autor ens comenta que Garriguella i Ciurana formaven “un Municipi o Consell Municipal ”

Dos segles més tard es construeix la Capella – que després fou Priorat de monjos amb refugi per als vianants – de Sta. MARIA del CAMP , fundada , segons tradició oral , per a commemorar un fet d’armes sota la invocació de Sant Andreu .