S. IX – Noves de Garriguella, consell municipal i Sta. Maria del Camp

Cal anar al segle IX, per trobar-hi referències fidedignes de la fundació o l’inici del nou nucli de NOVES – Garriguella de Noves (el nou poblament de les cases NOVES de GARRIGUELLA). Aquest emplaçament anirà adquirint importància en el temps. Més tard s’hi construeix, en aquest nou emplaçament l’església de Sta. Maria de Noves, el segle XI. Sembla, que en aquest moment, la nova parròquia depenia de l’Abadia de Rodes.

Una altra referència històrica de prestigi la trobem en uns documents de Pella i Forgas, datada l’any 1100. L’autor ens comenta que Garriguella i Ciurana formaven “un Municipi o Consell Municipal”

Dos segles més tard es construeix la Capella – que després fou Priorat de monjos amb refugi per als vianants – de Sta. MARIA del CAMP, fundada, segons tradició oral, per a commemorar un fet d’armes sota la invocació de Sant Andreu.