S. XX – retorn a la vinya, guerra civil i democràcia

A principis del s. XX , s’assaja la plantació de vinya amb ceps americans resistents al mildium. Lentament creixen les plantacions de vinyes noves , sobretot a la plana , cosa que afavoreix molt la malmesa economia local. S’abandonen els conreus de muntanya.

Aviat arriba la Guerra Civil de la que , també , Garriguella en fou víctima en ser bombardejat el Camp d’Aviació republicà que hi havia a les afores del poble . Una làpida en recorda la mort d’un aviador , però no n’esmenta res de molts altres que probablement hi moriren .

El retorn de la democràcia a Espanya permeté la celebració d’eleccions municipals lliures el 1979 , data , des de la qual , el Consistori d’ aquesta vila , n’ha tingut representants de gairebé totes les formacions polítiques més importants .