S. XX – Retorn a la vinya, guerra civil i democràcia

A principis del s. XX, s’assaja la plantació de vinya amb ceps americans resistents al mildium. Lentament, creixen les plantacions de vinyes noves, sobretot a la plana, cosa que afavoreix molt la malmesa economia local. S’abandonen els conreus de muntanya.

Aviat arriba la Guerra Civil de la que, també, Garriguella en fou víctima en ser bombardejat el Camp d’Aviació republicà que hi havia als afores del poble. Una làpida en recorda la mort d’un aviador, però no n’esmenta res de molts altres que probablement hi moriren.

El retorn de la democràcia a Espanya permeté la celebració d’eleccions municipals lliures el 1979, data, des de la qual, el Consistori d’aquesta vila, n’ha tingut representants de gairebé totes les formacions polítiques més importants.