Consultes prèvies a l’elaboració de nous projectes d’ordenances o reglaments

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP) en el seu article 133 regula la participació de la ciutadania, les persones i les organitzacions afectades en el procediment d’elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments i disposa que amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública a través d’aquest portal web, en la que se sol·licitarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.


Termini de consulta prèvia: del 25 de març al 23 d’abril de 2024, ambdós inclosos.Termini de consulta prèvia: del 25 de març al 23 d’abril de 2024, ambdós inclosos.

Termini de consulta prèvia: del 25 de març al 23 d’abril de 2024, ambdós inclosos.