PREINSCRIPCIÓ DE LA LLAR D’INFANTS ARRELS – CURS 2022-2023

La Llar d’Infants Arrels comença a preparar el curs vinent amb nou horari!

La Llar d’infants engega motors pel curs 2022/23 amb dos dies de portes obertes per les famílies interessades:

  • Per P0 i P1 serà el dijous 5 de maig de 17:00h a 19:00h
  • Per P2 serà el divendres 6 de maig de 17:00h a 19:00h

I seguidament, el període de preinscripció serà del dilluns 9 fins al 23 de maig (ambdós dies inclosos).

Nous horaris i preus

Pel curs vinent s’unifica l’horari en una sola tarifa única de 8:30h a 12:00h i 14:45h a 17:00h. Amb la possibilitat d’apuntar-se a l’acollida matinal de 8:00h a 8:30h; i a la tarifa mig dia-menjador de 12:00h a 14:45h. Amb els imports següents:

*Es troba aprovat inicialment per Acord de Ple de 25 d’abril i exposat al públic per un període de 30 dies: Edicte aquí

Les matrícules es mantenen igual que anys anteriors:

Així mateix, amb motiu de la futura gratuïtat de P02 s’han establert nous criteris de puntuació per a les noves i primeres inscripcions (és a dir, sense continuïtat) i calendarització de les preinscripcions, que podeu descarregar aquí: Criteris/Puntuacions i Calendari d’inscripcions curs 2022-23

Com fer la preinscripció?

1r.  Descarregueu els dos formularis de sol·licitud de preinscripció que trobareu AQUÍ:

FORMULARI PREINSCRIPCIÓ CURS 2022-2023 – PER PUNTUACIÓ

FORMULARI INSCRIPCIÓ CURS 2022-23 – PER TARIFA

2n. Ompliu els formularis anteriors amb totes les dades sol·licitades.

3r. Prepareu la següent documentació:

  • Escanejat o fotografia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si es troba en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Escanejat o fotografia del DNI de la persona sol·licitant (mare, pare, tutor/a legal o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, el document d’identitat del país d’origen.
  • Escanejat o fotografia de la targeta sanitària individual de l’infant.
  • Escanejat o fotografia d’una foto de carnet de l’infant.
  • Documentació acreditativa dels criteris prioritaris i complementaris, que s’escaiguin (p.ex. Volant de convivència; Vida Laboral/Contracte; Acreditació renda mínima; Carnet de família nombrosa o monoparental vigent; etc.)

4t. Envieu la documentació anterior a l’adreça de correu electrònic de la Llar d’Infants Arrels: b7009141@xtec.cat.

I per acabar, recomanem fer una ullada a la web de la llar d’infants, amb una presentació molt xula de les instal·lacions, activitats i pla acadèmic: http://arrelsgarriguella.blogspot.com/ Tampoc us perdeu el vídeo de la visita virtual que tenen preparada al seu canal Youtube!

NOU: 

→ Llistat provisional d’inscrits pel curs vinent: Llista Provisional 2022/2023

→ Llistat definitiva d’inscrits pel curs vinent: Llista Definitiva 2022/2023

Pels admesos, s’obra el període de matriculació fins al 10 de juny. La Direcció de la Llar informarà del procediment a seguir. → EL TERMINI DE MATRICULACIÓ S’AMPLIA FINS AL 6 DE JULIOL.