Representació

Es tracta d’un tràmit que permet autoritzar a un tercer, ja sigui una persona física o jurídica, a actuar en nom de l’administrar en un procediment concret davant de l’administració. Així doncs, permet acreditar la representació legal que ostenta una persona física per actuar en nom de la persona jurídica.

Serà de gran importància que el document de representació estigui signat pel representant i el representat.

Quan es tracta d’una persona jurídica caldrà presentar un document acreditatiu de poders.

A continuació teniu els documents:

  • Model de representació presencial
  • Model de representació electrònic