Centre de reproducció de tortugues de l’Albera

En el Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera es dediquen a la cria en captivitat de la tortuga mediterrània, una espècia en perill d’extinció, amb l’objectiu de reduir la mortalitat juvenil que es dona a la natura, i així disposar d’un nombre important d’individus per tal d’alliberar-los i potenciar les poblacions naturals d’aquestes tortugues.

 • Activitats que porten a terme en el centre
  Cria en captivitat de la tortuga mediterrània

  L’objectiu d’aquesta cria en captivitat és poder alliberar cada any un gran volum de tortugues per poder reforçar les poblacions naturals existents.

  Cria de la tortuga d’estany i de la tortuga de rierol

  També es dediquen a fer cria en captivitat d’aquestes dues espècies, ja que tenen problemàtiques força similars, però en aquest cas només

  Acolliment de tortugues exòtiques
  Estudis científics
  Educació ambiental i pedagogia