Edicte d’aprovació definitiva de l’ordenança de civisme i convivència ciutadana de l’Ajuntament de Garriguella

El Ple de l’Ajuntament de Garriguella, en sessió ordinària celebrada el dia 6 de maig de 2024, acordà l’aprovació inicial de l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana de l’Ajuntament de Garriguella. Sotmès a informació pública pel termini de trenta dies hàbils, a comptar des del dia següent de la seva publicació mitjançant anunci en el […]

Aprovació definitiva de l’ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament de l’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera de l’Ajuntament de Garriguella

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 6 de maig de 2024, va aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera. L’Ordenança reguladora es va publicar i es va sotmetre a informació pública mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la […]

BAN d’Alcaldia: Fogueres i Petards Revetlla de Sant Joan 2024

Durant la celebració de la revetlla de Sant Joan, que aquesta sigui viscuda amb respecte i sense incidents us vull fer avinent el següent: Resta PROHIBIT ENCENDRE CAP FOGUERA I LLENÇAR COETS I TIRAR PETARDS EN TOT EL TERME MUNICIPAL, excepte al recinte que habilitarà l’Ajuntament al davant Cementiri Vell Pàrquing 1 En cas que […]

Subvencions – Pla únic d’obres i serveis de Catalunya anualitats 2020 -2024

L’Ajuntament de Garriguella en el marc del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya anualitats 2020 -2024, ha rebut: Subvenció per import de 120.000 € destinada al desenvolupament del Projecte d’obres de condicionament de la xarxa d’aigua Potable. Subvenció per import de 250.000 € destinada al desenvolupament del Projecte d’obres d’urbanització del carrer Gran del […]

1 2 3 17