INSCRIPCIONS OBERTES PER PARTICIPAR A LA FIRA DE LA GARNATXA I EL BRUNYOL 2024

Des de l’ Ajuntament us anunciem que ja estem organitzant la Fira de la Garnatxa i del Brunyol 2024!!!

Per tots els interessats a participar en la Fira de la garnatxa i el Brunyol, obrim termini d’ inscripcions fins el 17 de març de 2024.

Important revisar i llegir la normativa per participar-hi.

 • Enguany serà el dissabte 30 de març
 • Els productes prioritaris per a la seva exposició, seran la Garnatxa, els Brunyols i tots els productes artesans.
 • L’ horari d’ exposició serà de les 9.30 a les 19.00h del dissabte 30 de març.
 • L’ horari d’ arribada per donar el número de situació de la parada és de 7.00 a les 7.30 h.
 • Cada expositor, artesà o productor haurà d’abonar 12 € per metre, abans del 17 de març de 2024. Cal fer l’ingrés al número de compte corrent ES3501825595450200170620 indicant el nom comercial o raó social.

IMPORTANT EL NOM DE LA TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA HA DE SER EL MATEIX DE LA SOL·LICITUD • Cal enviar comprovant bancari per correu electrònic a info@garriguella.cat.

 • Les parades que venguin productes alimentaris hauran de tenir el registre sanitari d’aliments, el carnet manipulador i assegurança de responsabilitat civil en ordre. Ho hauran d’adjuntar amb el formulari d’inscripció del mercat.
 • La Comissió Organitzadora assignarà el lloc a cada expositor, artesà o productor. Es poden fer suggeriments al formulari d’inscripció. El dia de la Fira no es farà cap modificació de la planificació establerta.
 • La Comissió Organitzadora serà estricta adjudicant els metres que s’han fet constar a la sol·licitud i no es permetrà que s’ocupi més espai del sol·licitat.
 • Tots els participants portaran la seva pròpia parada que s’haurà d’ajustar a la superfície demanada.
 • L’organització no subministrarà aigua ni llum als expositors en el seu punt de parada.
 • La Comissió Organitzadora es reserva el dret d’admissió o expulsió de la Fira en cas de no respectar-se aquesta normativa, així com d’anul·lació en cas de mal temps i/o altres elements aliens a la voluntat de l’organització n’impedeixen el normal desenvolupament. Qualsevol d’aquests supòsits no dona dret a la devolució.
 • Adjuntar fotografia de la parada
 • Adjuntar DNI