La Diputació de Girona col·labora amb l’arranjament d’equipaments esportius

Mitjançant la subvenció de suport als municipis per a la promoció i el foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport la Diputació de Girona concedeix un total de 6.416,67€ a l’Ajuntament de Garriguella

Aquesta subvenció està dividida en diferents subprogrames, dues de les quals es van sol·licitar a la Diputació de Girona i van ser concedides positivament al Consistori.

Subprograma A1. Suport als programes municipals de promoció de l’activitat fisicoesportiva

Aquest programa té per objecte donar suport a les necessitats derivades del desenvolupament de les activitats de promoció de l’activitat fisicoesportiva dels municipis, per això enguany l’Ajuntament ha organitzat noves classes de tenis que s’han estat duent a terme tot aquest estiu. A més, gràcies a la concessió de la subvenció també s’ha comprat material pel desenvolupament dels diferents torneigs (tenis i futbol). En total, aquestes actuacions han tingut un cost de 1.000€, però la concessió per part de la Diputació de Girona és també de 1.000€.

Subprograma A3: Suport a les actuacions d’acondicionament i millora en equipaments esportius municipals 2022:

L’octubre passat l’Ajuntament de Garriguella va arreglar el tancat del camp de futbol, inversió que serà sufragada en part gràcies a la concessió del Subprograma A3: Suport a les actuacions d’acondicionament i millora en equipaments esportius municipals 2022, el qual forma part de la Subvenció de Suport als municipis per a la promoció i el foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport.

Amb la línia anterior, l’A3, també s’han arranjat les portes metàl·liques dels armaris de connexió elèctrica del camp de futbol i s’ha comprat material per la sala polivalent (espatlleres). I a més a més, està previst que en breus es pinti degudament la pista de tenis.

Aquestes actuacions tenen un cost previst de 23.931,55€, i la concessió per part de la Diputació de Girona és de 5.416,67€.

    

I per acabar… crida contra l’incivisme:

L’Ajuntament té la il·lusió d’anar millorant i mantenint les instal·lacions; des que hi ha la nova tanca ja s’han patit diverses entrades irregulars, amb resultats clarament negatius:

Aquest incivisme representa un cost per l’Ajuntament, i és que amb el que portem d’any és la segona vegada que malmeten la tanca. La nova valla del camp de futbol ha significat una despesa de 14,196,30€, i arreglar-ho, cada vegada ha tingut un cost de 290€ (per tant un total afegit de 580€!).

Malauradament, de moment, no s’han identificat els causants.

Des de l’Ajuntament es demana educació i civisme, si les instal·lacions es troben tancades no s’hi pot entrar a la força.