Ple Ordinari de 10 de juliol de 2023

Convocatòria de Ple Ordinari de 10 de juliol

 

Per Decret d’Alcaldia de 10 de juliol es convoca Sessió Ordinària de Ple pel dilluns vinent, 10 de juliol, a les 18:00h a la Sala de Plens; amb el següent Ordre del Dia:

 

ORDRE DEL DIA

1.- PROPOSTA D’ACORD APROVACIO DEFINITIVA DIVISIÓ POLIGONAL UA3

2.- PROPOSTA D’ACORD CONVENI PUNT

3.- DACIÓ DE COMPTE DECRET PROPAGANDA

4.- DACIÓ DE COMPTE DE L’ADHESIÓ A LA PRÒRROGA DE L’ACM

5.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST D’ ARRANJAMENT DEL PARC URBÀ DE SALUT

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ GUIES CONTENIDORS AREES

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PRESSUPOST BOTELLERO

8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PRESSUPOST VALLA DEIXALLERIA

9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DESPESA LLOGUER TAULES I CADIRES

10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ RENOVACIO CONVENI PISCINA CAMPING

11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PLAQUES FOTOVOLATAIQUES CAMPING

12.- PROPOSTA D’APROVACIÓ FOTOVOLTAIQUES CARRER PRINCIPAL 17

13.- PROPOSTA D’APROVACIÓ FOTOVOLTAIQUES PLAÇA DE L’ESGLESIA 10

14.- PROPOSTA D’APROVACIÓ FOTOVOLTAIQUES COOPERATIVA

15.- PROPOSTA D’APROVACIÓ BASES CONVOCATÒRIA SECRETARI MUNICIPAL

16.- ACORD DE RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ ALCALDIA D’ APROVACIÓ DE FACTURES

17.- ACORD D’ APROVACIO DE FACTURES

18.- ACORD D’ APROVACIÓ FACTURES

 

Recordem que la sessió és oberta al públic!