Primera Sessió Plenària del 2023

Convocatòria de Ple Ordinari de 16 de gener

Per Decret d’Alcaldia núm. 4 de 12 de gener es convoca la primera Sessió Ordinària de Ple d’aquest any nou, pel dilluns vinent 16 de gener a les 19:00h a la Sala de Plens, amb el següent Ordre del Dia modificat pel Decret del mateix dia, núm. 5:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS DE 19 DE DESEMBRE I 21 DE NOVEMBRE DE 2022
2.- DONAR COMPTES DE DECRETS DE 18 DE NOVEMBRE DE 2022 A 12 DE GENER DE 2023
3.- DACIÓ DE COMPTE DE L’ ACORD DE PRÒRROGA DEL PRESSUPOST DE L’ EXERCICI 2022
4.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL FIX PER A LA LLAR D’ INFANTS MUNICIPAL
5.- PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE GARRIGUELLA
6.- PROPOSTA ACORD D’ ADHESIÓ AL PROGRAMA DE GESTIÓ DE PATRIMONI AL GPA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA7.- PUNTS URGENTS
8.- PRECS I PREGUNTES

Us recordem que la sessió és oberta al públic.