Ple Extraordinari de 13 de febrer

Convocatòria de Ple Extraordinari de 13 de febrer

Per Decret d’Alcaldia de 9 de febrer es convoca Sessió Extraordinària de Ple pel dilluns vinent, 13 de febrer a les 19:00h a la Sala de Plens; amb el següent Ordre del Dia:

 

ORDRE DEL DIA

1.- DACIÓ DE COMPTE DE L’ INFORME D’ INTERVENCIÓ CORRESPONENT A QUE TRANSCORREGUTS MÉS DE TRES MESOS S’ HAN ANOTAT TOTS ELS RECONEIXEMENT DE LES OBLIGACIONS DE LES FACTURES REGISTRADES AL 4T TRIMESTRE

2.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE FINALITZACIÓ DE LA RELACIÓ LABORAL AMB LA TREBALLADORA IVET BORRELL

3.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE MODIFICACIÓ DE LA JORNADA LABORAL DE LA TREBALLADORA PILAR SOLER

4.- PROPOSTA ADJUDICACIÓ OBRES DE LA XARXA D’AIGUA A BAIX A GARRIGUELLA

5.- PROPOSTA DELEGACIÓ DE L’EXECUCIÓ I FINANÇAMENT DEL PROJECTE D’UN NOU DIPÒSIT A LA TORRE DE MALAVEÏNA

 

Recordem que la sessió és oberta al públic!