Ple Extraordinari de 12 de juny

Convocatòria de Ple Extraordinari de 12 de juny

Per Decret d’Alcaldia de 5 de juny es convoca Sessió Extraordinària de Ple pel dilluns vinent, 12 de juny a les 19:00h a la Sala de Plens; amb el següent Ordre del Dia:

 

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE 22 DE MAIG DE 2023

2.- NOTIFICAR LA PRESENT RESOLUCIÓ ALS MEMBRES REGIDORS DEL PLE DE LA CORPORACIÓ I PUBLICAR AQUESTA RESOLUCIÓ EN EL TAULER D’EDICTES DE L’AJUNTAMENT

Recordem que la sessió és oberta al públic!