Anunci del Programa de Gestió Ètica de les colònies de gats ferals, al municipi de Garriguella (Alt Empordà)

Resolució d’Alcaldia núm. 2024DECR000188, de data 25.06.2024, de l’Ajuntament de Garriguella per la qual s’aprova el Programa de Gestió Ètica de les colònies de gats ferals, al municipi de Garriguella (Alt Empordà).