Aprovació Inicial del codi de conducta d’alts càrrecs de l’Ajuntament de Garriguella

El Ple de l’Ajuntament de Garriguella, en sessió ordinària celebrada el dia 8 de juliol de 2024, acordà l’aprovació inicial del Codi de Conducta d’Alts Càrrecs de l’Ajuntament de Garriguella.