Calendari Fiscal 2023

 • LLOCS I MITJANS DE PAGAMENT NO DOMICILIAT:
  1. Utilitzant el tríptic/rebut que es distribueix a l’inici del període de pagament (La data d’inici i final de voluntària és la referida al calendari fiscal inicial) a una de les oficines de les següents entitats:
   • Banco Santander
   • BBVA
   • BANKIA
   • Ibercaja Banco
   • Servicaixa
   • CaixaBanc
   • A l’oficina virtual de www.xalocgirona.cat 
  2. Sol·licitant una carta de pagament al CAU (Centre Atenció a l’Usuari) trucant al 972 900 251 o via correu electrònic cau@xalocgirona.cat.

 

PER PAGAMENT DOMICILIAT:

Per aquelles persones que tinguin domiciliat el pagament dels impostos i taxes:

IAE: 1 d’octubre

IBI Rústic: 1 de juliol, i si s’ha fraccionat també l’1 d’octubre

IBI Urbà: 1 de juliol, i si s’ha fraccionat també l’1 d’octubre 

IVTM: 15 d’abril

TAXCEM: 15 d’abril

TAXVIV: 15 de maig

Atenció: si voleu domiciliar feu arribar a l’Ajuntament la següent Sol·licitud de domiciliació bancària omplerta (IMPORTANT: si la sol·liciteu aquest 2023 es farà efectiva pel 2024).

Per a més informació:

XALOC: http://www.xalocgirona.cat/calendari-del-contribuent?municipi=77

O bé, contacteu directament amb l’Ajuntament de Garriguella: