Preinscripció de la llar d’infants Arrels – Curs 2023-2024

La Llar d’Infants Arrels comença a preparar el curs vinent!

La Llar d’infants engega motors pel curs 2023/24 amb dos dies de portes obertes per les famílies interessades:

*Per P0 i P1 serà el dijous 20 d’abril de 17:00h a 19:00h

*Per P2 serà el divendres 21 d’abril de 17:00h a 19:00h

El període de preinscripció serà 8 al 19 de maig (ambdós dies inclosos).

Trobeu les instruccions a sota.

HORARI DE DILLUNS A DIVENDRES:

Tarifa Import
  (OOFF número 9)
ACOLLIDA MATINAL
8:00h – 8:30h
20 €/mes o 2 €/dia
TARIFA ÚNICA
8:30h – 12:00h i 14:45h – 17:00h
180 €/mes
TARIFA MIG DIA – DINAR INCLÒS
12:00h – 14:45h
160 €/mes
TARIFA MIG DIA – NADONS
12:00h – 14:45h
70 €/mes
TARIFA MIG DIA MENJADOR – DINAR INCLÒS
12:00h – 14:45h – dies esporàdics
12 €/dia
Suplement nadó lactant

20 €/mes

*Les activitats d’Acollida matinal i de Tarifa mig dia-Dinar inclòs, es duran a terme, sempre i quan, hi hagi un mínim de 5 infants inscrits.

Menjador esporàdic: 12 €/dia

Matrícules:

Matrícula  Import
De setembre a juliol (tot el curs) 50 €
De març a juliol 25 €
Només juliol  15 €

Per cada alumne que s’incorpori a la llar es pagarà material en funció de la taula següent:

Període Import
De setembre a juliol (tot el curs) 100 €
De març a juliol 50 €
Només juliol 10 €

Es manté la gratuïtat pel que fa a I02, per tal de consultar els criteris de puntuació i el calendari, els podeu consultar Aquí.


Com fer la preinscripció?

1r. Descarregueu els dos formularis de sol·licitud de preinscripció que trobareu:

2n. Ompliu els formularis anteriors amb totes les dades sol·licitades.

3r. Prepareu la següent documentació:

*Escanejat o fotografia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si es troba en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

*Escanejat o fotografia del DNI de la persona sol·licitant (mare, pare, tutor/a legal o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, el document d’identitat del país d’origen.

*Escanejat o fotografia de la targeta sanitària individual de l’infant.

*Escanejat o fotografia d’una foto de carnet de l’infant.

*Documentació acreditativa dels criteris prioritaris i complementaris, que s’escaiguin (p.ex. Volant de convivència; Vida Laboral/Contracte; Acreditació renda mínima; Carnet de família nombrosa o monoparental vigent; etc.).

4t. Envieu la documentació anterior a l’adreça de correu electrònic de la Llar d’Infants Arrels: b7009141@xtec.cat.

I per acabar, recomanem fer una ullada a la web de la llar d’infants, amb una presentació molt xula de les instal·lacions, activitats i pla acadèmic: http://arrelsgarriguella.blogspot.com/ Tampoc us perdeu el vídeo de la visita virtual que tenen preparada al seu canal Youtube!

Per a més informació sobre les instal·lacions, activitats, tramitació… contacteu amb l’equip educatiu:

arrels.garriguella@gmail.com

972 55 25 29

Directora en horari de 9:00h a 15:00h