La Diputació de Girona col·labora mitjançant els Fons de Cooperació Econòmica i Cultural

De nou la Diputació de Girona, amb l’anomenat Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, col·labora en sufragar despeses provinents d’actes culturals, inversions i despeses corrents, camins i noves tecnologies.  A més enguany, també han incorporat una nova línia d’ajuda per satisfer part de les retribucions de la Secretaria-Intervenció del Consistori i una ajuda extraordinària per a despeses corrents i inversions. 

Concretament han aportat:

  • Despeses culturals (15%) ……………………………………7.524,75€
  • Inversions i despeses corrents…………………………….42.640,25€
  • Camins Municipals………………………………………………1.600,00€
  • Noves Tecnologies……………………………………………….. 904,60€
  • Secretaria-Intervenció………………………………………..10.000,00€
  • Extraordinària (despeses corrents i inversions)……..23.208,59€

 

Aquestes aportacions s’han traduït en actuacions a la Festa Major (Animal Show DJ, Sardanes, versions musicals, etc.), als racons musicals de l’estiu i els espectacles de teatre (Improshow); millores del programari d’ofimàtica de les oficines, biblioteca i llar d’infants; la sega de marges, camins i neteja del rec de la Periquilla; millora de la xarxa d’enllumenat públic del c/ de la Mare de Déu del Camp; així com la reposició de mobiliari urbà i parcs infantils:

   

 

I properament, amb les aportacions anteriors, l’Ajuntament té previst comprar nous bancs i papereres, a més de renovar les plaques dels noms carrers (amb el nou logotip!). A més de també, canviar el cautxú del perterre de la llar d’infants i part del terra dels lavabos de l’escola.