L’Ajuntament demana als veïns/es netejar les parcel·les

Inici campanya de prevenció d’incendis 2022

Aproximant-se la calor, i amb ella el risc d’incendis forestals; sumant-hi les últimes pluges de primavera que suposen un augment d’herbes i matolls; mitjançant Ban d’Alcaldia s’insta als propietaris/es de terrenys urbans del municipi, de finques rústiques que estiguin a la franja de seguretat de 25 metres a tocar a la zona urbana i de masies aïllades, a mantenir netes les parcel·les de vegetació seca, massa arbòria, arbustos i matolls. 

D’acord amb el Ban d’Alcaldia de 9 de maig de 2022, les finques anteriors hauran d’estar netes abans del 13 de juny de 2022.

Igualment que l’any passat, el Ban d’Alcaldia preveu que en cas d’incompliment i d’acord amb el que preveu la legislació, l’Ajuntament procedirà a la neteja i desbrossament de les finques, amb l’avinentesa que la despesa ocasionada serà a càrrec dels propietaris (50€/hora d’acord amb l’article 4 epígraf 6 de l’Ordenança Núm. 7: Reguladora de les taxes per a la realització d’activitats i prestació de serveis municipals diversos), sense perjudici de la sanció que correspongui aplicar.

Així mateix, molt important tenir en compte que està PROHIBIT fer foc durant aquests mesos (fins al 15 d’octubre), per tant NO es poden cremar rostolls.

 

 

L’Ajuntament de Garriguella demana la vostra col·laboració per a mantenir la salubritat i la protecció davant de possibles incendis.