Nous processos selectius – estabilització

Per Acord de Junta de Govern Local de data 4 de juliol de 2022 s’aprovà la convocatòria i bases d’uns processos selectius d’estabilització

En el marc de la llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, el passat dilluns 4 de juliol, s’aprovaren les bases i convocatòries, mitjançant concurs, per a les següent places:

  • 2 places de tècnics/ques d’educació infantil
  • 1 plaça d’auxiliar de biblioteca

El termini de presentació de sol·licituds és de deu dies naturals a comptar des de l’endemà de l’última publicació d’un extracte d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de l’Estat, sent la data d’un d’aquests últims la que servirà per al còmput del termini de presentació d’instàncies (actualitzat: termini 28 de juliol).

 

Edicte de la convocatòria i bases de processos selectius d’estabilització publicat al BOPG núm 130 de 8 de juliol de 2022: AQUÍ.

Edicte de la convocatòria al DOGC: AQUÍ

Edicte de la convocatòria al BOE: AQUÍ

Model instància per a participar: AQUÍ  (per a les places de la Llar d’Infants, es poden indicar les dues convocatòries en una mateixa instància).

Es demana que la documentació s’aporti en format PDF (NO FOTOS, NO WORDS, ETC.)

Edicte d’aprovació de la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos: AQUÍ 

Edicte d’aprovació de la llista DEFINTIVA d’admesos i exclososo: AQUÍ

  • EXAMEN DE CATALÀ serà el dia 10 d’agost de 2022 a les 10:00h a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Garriguella.

 

Edicte de la relació d’aprovats: AQUÍ